เทปล่อน,โรลเลอร์,ซีลยาง

โรลเลอร์ (Roller) หรือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับลำเลียงส่งสินค้า เช่น รางเลื่อน ลูกล้อต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิต การลำเลียง การขนส่ง การจัดเก็บสินค้า ระบบ logistics ที่รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพและทันสมัยขึ้น ด้วยต้นทุนที่ลดลง  เรามุ่งมั่น ปรับปรุงประสิทธิภาพ สินค้าและบริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มลูกค้าของเรา ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูง  คงทนต่อการใช้งาน ทั้งการออกแบบและให้คำปรึกษาตลอดจนการแนะนำผลิตโรลเลอร์และติดตั้ง ตามประเภทงานของลูกค้า และนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคายุติธรรม คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด